Media Anime Videojuegos Manga Música Personajes Heroínas Koharu Mikoto Kuga Nanami Shiranui Chicos Kakeru Yuiga Senri Ichinose Masamune Tōya Natsuhiko Azuma Sakuya Nijou Itsuki Kagami Akito Syukuri Ron Muroboshi Heishi Otomaru Otros Sorata Suzuhara Aion Setsu Takishima Kazuha Kagami Motohisa Tōya Nagisa Totonose Yahiro Saishō Shirō Yuiga Comunidad Administración del sitio Entradas de Blog recientes